top of page

Teamcoaching

cce2d79d67bbe5947cc14e064f0e4364.png
Teamcoaching.png

Udvikling og samarbejde – er en vigtig del af fremtidens organisering i Grønland. 

Tillid, stolthed og fællesskab er helt afgørende, hvis man ønsker at skabe en god arbejdsplads, hvor samarbejde, relationer og resultater går hånd i hånd.

Men tillid, stolthed og fællesskab opstår ikke af sig selv. De skabes, når ledere og medarbejdere går sammen om at udvikle og udfylde rammerne om den gode arbejdsplads.

 • Hvad kendetegner jeres team?

 • Hvor godt kender I hinanden?

 • Hvor stærke er jeres relationer?

 • På hvilken måde udnytter I jeres kompetencer bedst?

 • Arbejder I alle mod det samme mål?

 

Hvis disse spørgsmål vækker interesse for jer, så er teamcoaching måske noget for jer?

Teamcoaching  til mindre gruppe af teams

Formål med Teamcoaching

Teamcoaching er en mulighed for en mindre gruppe af teams, der ønsker at finde det bedste frem i sig selv og styrke samarbejdet.

Teamcoaching består af coaching af hele teamet.

Et team bestående af 2 - 6 personer, både ledere og medarbejdere.

Formålet med Teamcoaching er at motivere og inspirere hver enkelt i teamet til større ansvarlighed i forhold til egen, teamets og virksomhedens målsætning.

Igennem Team Coaching skabes et fælles billede af, hvordan jeres team fungerer.

Team Coaching har til hensigt at synliggøre:

 • Hvordan ansvar håndteres i teamet

 • Hvilken grad af ansvarlighed der hersker

 • Findes der fælles mål for teamet – og hvilke mål ønsker teamet at opnå

 • Hvilken identitet eksisterer der i teamet

 • Kommunikationsmønstre – og kommunikationsstrategier

 • Konflikthåndtering

 • Hvem har hvilke kompetencer, og hvordan anvendes de optimalt

 • Hvilke ressourcer kan udnyttes bedre i teamet m.v.

Invester i en ekstern teamcoach

Jeres teams præstation bestemmes af jeres indstilling, adfærd og samarbejdsevner. Gennem processens øvelser og efterfølgende refleksion synliggøres jeres indsats i teamet, og teamets styrker bliver tydelige.

Dermed skabes mulighed for, at I kan gøre det endnu bedre og dermed også skabe succes for den enkelte og hele virksomheden.

 

Hvorfor investerer en ekstern teamcoach?

Fordelen ved i at investere en teamcoach, er at I målrettet bliver guidet, fra tanker til handling. Gennem jeres dialog og reflektion skaber i et fælles billede af, hvordan jeres team fungerer og hvordan I som team ønsker at fungere i forhold til løsning af opgaver nu og på sigt.

Kontakt Tulleq Consulting på laila@tulleq.gl, hvis I har brug for en dygtig, objektiv og upartisk tovholder til at facilitere og fastholde dagsordenen, som sikrer at jeres resultatet for dagen nås.

Let’s Work Together

bottom of page