top of page
nåle

Referencer

Avannaata klippet.jpg

Forvaltning for Læring

Avannaata Kommunia

Tulleq Consulting er stress coach og - eller business coach, ledelsesmæssig sparrings partner og mentor coach for ansatte under: 

Skoleinspektører

Dagtilbudsledere

Ansatte fra Forvaltningen for Læring

Sundhed og Fritid ledere

kujalleq kommune.png

Daginstitutioner og Skoler

Kommune Kujalleq

Tulleq Consulting bruges som proceskonsulent indenfor skoleområdet.

  • Facilitere dialog møder mellem politiske udvalg, skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledere i forhold til drøftelse af ideer til skolestrategier. 

  • Faglig sparring og erfaringsudveksling med professionelles arbejde med børn og unge.

  • Professionelle udvikling og samarbejde, henholdsvis nye perspektiver og handlingsmuligheder.

FFE Kal Nunaat.png

Fonden for Entreprenørskab

Kalaallit Nunaat

Tulleq Consulting har været med at afholde kursus for lærere om entreprenørskabsdidaktikken. Kurserne har givet en introduktion til innovation, entreprenørskab og kreativitet i deres undervisning af skolebørn.  Denne type undervisning styrker børn og unges evner til at tænke nyt, se muligheder om at omsætte gode ideer til værdi. 

Kommuneqarfik Sermersooq.png

Kommuneqarfik Sermersooq

Tulleq Consulting har haft adskillige roller med at hjælpe mindre og mellem store arbejdspladser indenfor kommunens område. 

Blandt  andet skoler og dagtilbud.

Typiske opgaver har været omkring sparring og rådgivning i forhold til arbejdsrelaterede indsatser indenfor børn og unge. Målgruppen har været ledergrupper og medarbejder, der har gjort det muligt for fagprofessionelle, at blive klogere på deres egen praksis.

Det grlsk børn.png

Det Grønlandske Børn

TASSA! Projekt

Tulleq Consulting har været med til at afholde kursus for skolelærere, med udgangspunkt i Foreningen Grønlandske Børns TASSA! projekt. 

Projektet går ud på: Sammen om at nedbringe volden. Skolelærerne deltager i udviklingen af et nyt undervisningsmateriale, der skal forebygge og nedbringe vold blandt unge. 

Anbefalinger

Kommune Kujalleq udvikler en ny strategi på daginstitutions- og skoleområdet.
Vi er i en udviklingsproces med dialog imellem kommunens borgere, det politiske udvalg, forældrebestyrelser, pædagoger, lærere og ledelser.
Vi samarbejder med Laila Lyberth fra Tulleq Consulting især på skoleområdet.
Laila har for eksempel på fremragende vis ledet dialogen en hel dag med disse aktører. Hun er en særdeles kompetent konsulent, som i kraft af hendes professionelle baggrund og erfaring kan åbne dialogen, lede processen og trække de vigtigste sløjfer i de komplekse forhold omkring skolen og dens mange interessenter.

Laila er en konsulent, der forbereder sig enormt grundigt, leverer såvel strategiske- som operationelle handlemuligheder. Hun deler teoretiske perspektiver, taktiske koncepter og operationelle modeller, som er konkret anvendelige i udviklingsprocesser.

Hun er en dygtig kommunikator og er rigtig god til at åbne læreprocesser med engagerende metoder. Hun gennemfører de-briefing og grundig evaluering efter det gennemførte forløb og giver seriøs sparring til ´Next-Step´.

Hun har grønlandsk som modersmål og taler fremragende dansk og engelsk.

Laila Lyberth har desuden et vindende væsen med plads til humor og latter samtidig med, at hun er autoritativ og har personlig integritet.
Forvaltningen kan varmt anbefale Tulleq Consulting til offentlige- og private virksomheder, som vil gå nye veje.

Per Lykke Søndergaard / Fagchef Daginstitutioner og Skoler / Kommune Kujalleq

.

. / . / .

Udforsk

Suliarisimasagut misissuataakkit

I can do it

I can do it

Sapinngilara Jeg kan

Illoqarfik qimallugu

Illoqarfik qimallugu

Pilersaarusiorneq Planlægning

Qoornumi pilersaarusiorneq

Qoornumi pilersaarusiorneq

Planlægning i Qoornoq

Pause

Pause

Unikkallarneq

Qoornoq

Qoornoq

Suliassat tikilluaqquakka Jeg er åben for opgaver

I like the quotes about

I like the quotes about

self empowerment

Atuarfimmi sulisutsialaat nuannaartut

Atuarfimmi sulisutsialaat nuannaartut

Freelancing: Fonden for Entrepernørskab Kalaallit Nunaat

Saqqummiineq

Saqqummiineq

Fremlæggelser

Ilinniartitsisut suleqatigiittut

Ilinniartitsisut suleqatigiittut

Kreativitet Innovation Entreprenørskab Lærer der samarbejder

Pulaarfinni takusara torrallassimavaat

Pulaarfinni takusara torrallassimavaat

Fed vægbillede jeg spottede under en skolebesøg

Ilinniartitsisut eqqartueqatigiittut

Ilinniartitsisut eqqartueqatigiittut

Drøftelser om Kreativitet - Innovation - Entrepernørskab

Sisimiut aug. 2023

Sisimiut aug. 2023

Atuarfiit marluk kattullugit pikkorissaaneq

Udflugt med Nukik- IT folk

Udflugt med Nukik- IT folk

Qooqqut NUAN! Nukik-IT peqatigalugit

Blåbær og sortebær

Blåbær og sortebær

Pinngortitami sulineq Arbejde i naturen

kontekst arbejde

kontekst arbejde

Allaffinni sulineq Arbejder på mit kontor

Online facilitering

Online facilitering

Onlinekkut aaqqissuineq pikkorissaanerlu

Online samarbejde på tværs af byer i Sydgrønland

Online samarbejde på tværs af byer i Sydgrønland

Onlinekkut kujataarmiut suleqatigiittut

Balance

Balance

Stresscoaching 1:1 samtaler online / tlf. / tilstede

4H planning & teamcoaching af ledere om deres strategiske arbejde.

4H planning & teamcoaching af ledere om deres strategiske arbejde.

Suleqatigiinnikkut eqqarsaatigilluagassanik aqutsisut pilersaarusioqatigineri.

Billede1

Billede1

Oqimaalutaq vægt

Oqimaalutaq vægt

Stresscoaching

Stresscoaching

Balance

Balance

Oqimaaqatigiissumik ingerlaneq...

Kastrup

Kastrup

Koldinghus

Koldinghus

Next Level FFE Inuusuttuaqqat nuna tamakkerlugu unammersuarneq ingerlannerani saqqummiisoq

København

København

Ungdomsuddannelse Company Program ingerlannerani unammersuartut ilaat

Angalaqataasut ilaat

Angalaqataasut ilaat

Saqqummiisut tusarnaartullu

Saqqummiisut tusarnaartullu

KBH Industriens Hus

TC 1 år

TC 1 år

TC ataasiliimmat eqqugassaq 77 min. coaching session!

Meeraateqarfik MUKU

Meeraateqarfik MUKU

Nuummi suliffimmi SWOT atorlugu suleqatigiinneq suliffigissaanerlu sammineqarnerat assit atorlugit.

Meeraateqarfik MUKU

Meeraateqarfik MUKU

Nuannernerusarpoq asseq toqqagaq ilaarlugu assilitinneq

En lille artikel om mig og TC

En lille artikel om mig og TC

Allaaserineqarnera / Ilisaritinneqarnera

AMS

AMS

Stress pillugu saqqummiivigineqarneq oqaloqatigiisitsinerlu

AMS Ilulissat

AMS Ilulissat

Tema: Trivsel på arbejdspladsen Suliffigissaaneq

Hotel Ilulissat

Hotel Ilulissat

Aneerasaartarfimmiit haluu

AMS Ilulissat

AMS Ilulissat

Atuarfimmi aqutsisut sulisullu suliffigissaaneq qulequtaralugu suleqatigiinneq

Sermermiut

Sermermiut

Ilulissat

Kangerlussuaq

Kangerlussuaq

Kalaallit Meerartaat suleqatigineri. I samarbejde med det Grønlandske Børn: TASSA! projekt

Kangerlussuaq

Kangerlussuaq

Qujanaq

Qujanaq

Tak

Samarbejde med en dygtig stresscoach

Samarbejde med en dygtig stresscoach

Stresscoaching pillugu pikkorissumik suleqateqarneq

bottom of page