top of page
runde solbriller

Om Tulleq Consulting

Vision, mission, grundværdier og formål

runde solbriller

Formål & Mission

Tulleq Consultings rolle og formål er:

 • at formidle viden

 • at skabe indsigt

 • at bidrage til at rykke folk

 • at hjælpe små og mellemstore virksomheder i Grønland.

 • at tale grønlandsk eller dansk i et letforståeligt og praksisnært sprog

Mission:

Tulleq Consulting vil medvirke til at fremme sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse samt samarbejde i Grønland.

Herigennem udvikle de menneskelige ressourcer, kompetencer, diversitet og udviklingspotentiale indenfor arbejdsmiljø på individ-,  leder - og organisationsniveau. 

 

Konsulentydelserne bygger bl.a. på 

 • Undervisning

 • Kurser

 • Foredrag

 • Workshop

 • Coaching 

 • Stress Coaching

 • Teamcoaching

 • Teambuilding

 • Sparring 

 • Supervion

Beige papir
TC pyramide.png
Beige papir

Vision

Tulleq Consultings mål i fremtiden er, at understøtte FN’S verdensmål om en bæredygtig tilgang til udvikling, sundhed, trivsel, kvalitetsuddannelse og godt samarbejde. 

FN´S verdensmål:

 • nr. 3 om sundhed og trivsel, herigennem medvirke til at løfte Grønlands virksomheder og udvikle deres ressourcer og potentiale bedst muligt.

 • nr. 4 handler om kvalitetsuddannelser og skabe lige muligheder for uddannelse.

Alle medarbejdere i Grønland er vigtigste ressourcer.

Kun gennem deres indsats skabes den kvalitet og effektivitet, som virksomheder ønsker.

Tulleq Consulting arbejder systematisk med at optimere medarbejdernes kompetencer. Det sker gennem udvikling og uddannelse af virksomhedens eksisterende medarbejdere.

Nr. 3 og nr. 4 bidrager dermed til at styrke bæredygtigheden i samfundet.

Grundværdier

De tre vigtige værdier i Tulleq Consulting er:

Autenticitet

Effektivitet

Kærlighed til læring

Når vi samarbejder, kan vi nå vores mål, ved at tage afsæt i vores værdier. Værdier handler om ens formål, ens grund, og ens tro. Fokus vil være at bruge værdierne bevidst og implementere dem.

Gennem træning, kan værdier anvendes som et godt og meningsgivende styrings-og prioriteringsværktøj.

Tulleq Consulting tænker ud af boksen og innovativt. 

Metoden der arbejdes på handler om:

 • bedre udnyttelse og udvikling af ressourcer og kompetencer.

 • kultur, vækst, kommunikation, motivation og samarbejde.

bottom of page