top of page

Acerca de

børnesyn misiliut.png

Børnesyn,
gode relationer
og ressourcesyn

Har I som institution brug for en sund tilgang til at arbejde med værdier og kultur? 
Så kan det være en god idé at gøre sig klar til at arbejde med emnet børnesyn og 
ressourcesyn

Jeres udbytte er at få beskrevet                      

  • hvilket børnesyn der ligger til grund for jeres virke som institution, og

  • hvilke pædagogiske metoder og teoretiske ståsted i som institution har, samt

  • hvordan jeres børnesyn og pædagogiske tilgang udmøntes.

Hvorfor er det vigtig at arbejde med børnesyn?

  1. Så I kan få sat idealer og mål for, hvordan I som institution inddrager, lytter til og behandler børn og unge.

  2. Så I kan få udviklet og skærpet jeres børnesyn og italesat dette sammen. Herunder hvilke værdier, der skal ligge til grund for børnesynet, samt hvilke tiltag, der skal til for at omsætte jeres børnesyn til praksis.

  3. Så I kan få åbnet op for arbejdet med at skabe nye muligheder gennem ressource syn .

Et børnesyn handler om det perspektiv, man har på børn og unge, det vil sige den måde, man opfatter dem på.

Det har noget at gøre med, hvordan vi som voksne (både som fagpersoner og som individer) møder børn og unge. Altså hvad vi tænker, siger og gør – og hvordan vi gør det – når vi er sammen med børn og unge.

 

Vores børnesyn reflekterer visioner og holdninger til børn og barndom, og disse visioner og meninger bør så omsættes til praksis i mødet med børn og unge. Alle har et børnesyn/en bestemt måde at opfatte børn og unge på. Men vi er ikke nødvendigvis bevidste om, hvilket børnesyn vi har, eller hvad vores børnesyn bygger på.

Et fælles børnesyn er med til at give alle, der arbejder med børn og unge, en fælles forståelse for, hvordan vi anskuer børn (og unge). Det giver os så at sige et fælles grundlag og nogle mere ensartede meninger og sætter tydelige rammer for at arbejde og samarbejde med børn.

Det ressource orienterede syn er opsat på at se ressourcer – også der, hvor de kan være svære at få øje på. Man kan lidt poetisk sige, at man i et ressource syn også kigger efter lyset i sprækkerne frem for kun at fokusere på mørket.

På denne måde søger denne form for syn ofte det ligeværdige, idet man søger at udbygge ressourcerne sammen.

Når vi anlægger et ressource syn på andre mennesker eller på vores eget virke, er det en produktiv proces, som skaber nye fortællinger og forståelser.

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page