top of page
iserit.jpg

Iserit A/S

Nukik IT fungere som intern IT afdeling for Iserit.
Vi levere infrastruktur og service og er bindeled  mellem Iserit og underleverandører, så Iserit kun behøves at henvende sig et sted hvis der skulle brug for IT assistance.
Iserit A/S forvalter alle sermersooq boliger i verdens største kommune.

Inatsisartut.png

Inatsisartut

Nukik IT servicere og overvåger servere, SAN, firewalls og netværk.
Inatsisartut er Grønlands parlament.

GUX.png

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik

Nukik IT fungere som intern IT afdeling for GUX.

Vi levere infrastruktur og service og er bindeled  mellem Iserit og underleverandører, så GUX kun behøves at henvende sig et sted hvis der skulle brug for IT assistance.

Nordgrønlands Gymnasium eller GUX Aasiaat, som skolen kaldes i det daglige, er Grønlands nordligste gymnasium og dermed også et af verdens nordligste gymnasier med ca. 400 elever og 60 ansatte.

logo.png

Inatsisartut Ombudsmandiat

Nukik IT fungere som intern IT afdeling for ombudsmanden.

Vi levere infrastruktur og service og er bindeled  mellem ombudsmanden og underleverandører, så ombudsmanden kun behøves at henvende sig et sted hvis der skulle brug for IT assistance.

Ombudsmanden vælges af Inatsisartut og kontrollerer på Inatsisartuts vegne, at den offentlige forvaltning under selvstyret og kommunerne handler i overensstemmelse med gældende ret og god forvaltningsskik.

Nukissiorfiit-blå-medium.jpg

Nukissiorfiit

Nukik IT levere IT sikkerhed og konsulentassistance til samme.

Nukissiorfiit er Grønlands energiforsyning og levere strøm og vand til hele Grønland. Ca. 67 pct. af Nukissiorfiits produktion kommer fra vedvarende energi.

Mittarfeqarfiit

mit-logo ny.png

Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavne, servicerer en række flyselskaber, virksomheder og dermed det grønlandske samfund. Vi varetager den samlede infrastruktur omkring lufttransport af personer og gods på 13 lufthavne og 43 helikopterflyvepladser.

Med næsten 450 medarbejdere er Mittarfeqarfiit en af landet største arbejdspladser.  Vores opgave er at levere infrastruktur og sikre, at vores kunder og samarbejdspartnere får de bedst mulige betingelser for at kunne operere her i landet.

bottom of page